ثور 16, 1398 13:29 Asia/Kabul

برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان نیاز به یک هماهنگی و اجماع داخلی و منطقه ای است

کارشناس سیاسی افغان گفت: برای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان نیاز به یک هماهنگی و اجماع داخلی و منطقه ای است.

عبدالشکور اخلاقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: تاکنون این اجماع نه در داخل ایجاد شده و نه در سطح منطقه ضمن اینکه کشورهایی مانند امریکا هم فقط به فکر منافع خود هستند که در اینصورت دستیابی به صلح دشوار است.

وی با اشاره به پایان بی نتیجه دور ششم مذاکرات بین امریکایی ها و طالبان در قطر هم عنوان کرد: مساله گفت و گوهای صلح به موضوع پیچیده ای در افغانستان تبدیل شده، بویژه از زمانی که مذاکرات بین امریکایی ها و طالبان آغاز شده، امریکا بدون اینکه واقعیت های افغانستان و منطقه را در نظر بگیرد فقط منافع خود را در اولویت قرار داده است.

به گفته اخلاقی طالبان خودشان در حدی نیستند که به تنهایی بتوانند در مذاکرات برای امریکایی ها چالش ایجاد کنند اما برخی کشورهای حامی طالبان مانند پاکستان گزینه هایی را فراروی امریکا قرار داده اند که پذیرفتن این گزینه ها برای امریکایی ها دشوار است و رسیدن به صلح را با سختی مواجه کرده است.

این کارشناس افغان با اشاره به اینکه برخی منابع بد عهدی امریکایی ها را از دلایل ایجاد مشکل در مذاکرات صلح دانسته اند، گفت: امریکایی ها طی هجده سال گذشته برخورد صادقانه ای با مسایل افغانستان نداشته اند و فقط به دنبال منافع خود بوده اند، آن ها می خواهند از مسوولیت پذیری شانه خالی کنند و در مذاکرات اخیر هم موضع گیری های متفاوتی داشته اند.

وی عنوان کرد: مساله صلح در افغانستان دو گزینه اساسی دارد یکی اینکه در داخل این کشور بین نیروهای اساسی اجماع و همکاری بوجود آید که این اجماع هنوز وجود ندارد و در لویه جرگه مشورتی صلح هم که به تازگی برگزار شد شاهد آن بودیم. دیگر اینکه کشورهای بیرونی هم در مورد مساله صلح افغانستان به اجماعی برسند و منافع خود را هم در آن ببینند.

اخلاقی اظهار کرد: تا زمانی که یک دیدگاه و استراتژی مشترک در سطح داخل افغانستان و منطقه در رابطه با صلح این کشور بوجود نیاید دسترسی به صلح بسیار دشوار خواهد بود.

وی اضافه کرد: اگرچه در تلاش هایی که از سوی طرف های مختلف در رابطه با صلح انجام شده خواست همه طرف ها مشترک بوده اما مکانیزم هایی که ارایه شده یکجانبه بوده و امریکایی ها تلاش دارند برنامه های خود را پیش ببرند و کمتر به دیدگاه های دیگران بها می دهند که در صورت ادامه این روند بر مشکلات افزوده می شود.

 

کلیدواژه