ثور 28, 1398 12:29 Asia/Kabul

طرح حکومت سرپرست پس از پایان دوره ریاست جمهوری کنونی در صورت تمکین حکومت فعلی و حمایت مردم و احزاب سیاسی می تواند قابل اجرا باشد

کارشناس سیاسی افغان گفت: طرح حکومت سرپرست پس از پایان دوره ریاست جمهوری کنونی در صورت تمکین حکومت فعلی و حمایت مردم و احزاب سیاسی می تواند قابل اجرا باشد.

عبدالغفور ساجد در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به طرح شورای نامزدان ریاست جمهوری افغانستان مبنی بر ایجاد حکومت سرپرست اظهار داشت: حکومت سرپرست هم باید بدون جنجال بر سر کار بیاید زیرا در غیر اینصورت موفق عمل نخواهد کرد.

وی افزود: بر اساس قانون اساسی افغانستان کار ریاست جمهوری از ابتدای ماه جوزا (خرداد) سال پنجم کاری و پس از انتخابات ریاست جمهوری به پایان می رسد اما عملکردهای قبلی نشان داده که از این ماده سوء استفاده شده چنانکه حکومت حامد کرزی بدون اینکه انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود ادامه پیدا کرد، البته استناد به یک عملکرد غیرقانونی در گذشته سبب مشروعیت اقدامی در شرایط فعلی نمی شود.

به گفته این کارشناس سیاسی "پایان کار ریاست جمهوری در ابتدای جوزای سال پنجم کاری" که در قانون اساسی ذکر شده مقدم بر بند بعدی آن یعنی "پس از انتخابات ریاست جمهوری" است بنابر این رئیس جمهور در ابتدای جوزا باید کنار برود و حکومت توسط سرپرست یا شخصی که از مشروعیت قانونی لازم برخوردار باشد اداره شود، این سرپرست هم می تواند توسط احزاب سیاسی و مردم معرفی شود.

ساجد عنوان کرد: به این ترتیب حکم دادگاه عالی افغانستان مبنی بر ادامه کار رئیس جمهور غنی تا تعیین رئیس جمهور بعدی حکم به یک امر اشتباه است و نمی تواند مشروعیتی به حکومت فعلی برای دوام کار خود بدهد. آنچه برای مردم اهمیت دارد حاکمیت قانون، مردم سالاری، انتخابات و سایر مولفه های حکومت داری خوب و مدرن است.

این کارشناس افغان تصریح کرد: بنابراین با توجه به اینکه نمی توان به امور اشتباه گذشته استناد کرد، ضروری است که حکومت پس از ابتدای جوزا تا زمان برگزاری انتخابات و تعیین رئیس جمهور بعدی توسط سیستم سرپرستی اداره شود.

وی اضافه کرد: البته حکومت سرپرست هم باید با تمکین حکومت فعلی و حمایت قاطع مردم، احزاب سیاسی و نامزدهای ریاست جمهوری بر سر کار بیاید زیرا در غیر اینصورت حکومت سرپرست هم قادر نخواهد بود که موفق عمل کند.

 

کلیدواژه