جوزا 11, 1398 14:31 Asia/Kabul
  • مشت مقامت، پایانی بر معامله شومِ قرن
    مشت مقامت، پایانی بر معامله شومِ قرن

معامله شومِ قرن که به پیشنهاد ترامپ با هدف صلح خاور میانه مطرح شده، در صدد شکستن مقاومت فلسطینیان است!

تگ

کامنت