جوزا 25, 1398 13:29 Asia/Kabul
  • پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)
    پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا)

پنجمین نشست سران کنفرانس تعامل و اعتمادسازی در آسیا (سیکا) روز شنبه با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری کشورمان در تاجیکستان برگزار شد.

تگ

کامنت