سرطان 05, 1398 17:09 Asia/Kabul
  • استقبال از تیم ملی فوتسال افغانستان در مشهد
    استقبال از تیم ملی فوتسال افغانستان در مشهد

کاروان تیم ملی فوتسال زیر 20سال افغانستان که نائب قهرمان آسیا شد، در هنگام بازگشت باستقبال پر شور مهاجرین افغانستانی مشهد شدند.عکس: بصیراحمد حسین زاده

تگ

کامنت