سرطان 22, 1398 17:40 Asia/Kabul
  • مذاکره مستقیم با گروه طالبان بدون پیش شرط
    مذاکره مستقیم با گروه طالبان بدون پیش شرط

رییس جمهوری افغانستان بر لزوم مذاکره مستقیم دولت این کشور با گروه طالبان بدون پیش شرط تاکید کرد.

«محمد اشرف غنی" در مراسمی در کابل گفت ، برای اینکه مذاکرات مستقیم بین دولت افغانستان و گروه طالبان آغاز شود، همه پیش شرط هایی که قبلا تعیین شده بود برداشته شده است.

رییس جمهوری افغانستان افزود، اکنون یک فرصت بی سابقه برای صلح با گروه طالبان در این کشور به وجود آمده که در هجده سال اخیر سابقه نداشته است و  اگر این فرصت از بین برود، عواقب آن جبران ناپذیر خواهد بود.

«اشرف غنی » از تلفات سنگین نظامیان افغان در جنگ با گروه طالبان ابراز نگرانی کرد و خاطرنشان کرد، تلفات نظامیان افغان به معنای این است که جنگ در افغانستان پرهزینه است، بنابراین دولت با گروه طالبان باید به تفاهم برسد.

سخنان رییس جمهوری افغانستان درباره مذاکره مستقیم و بدون پیش شرط با طالبان درخواست جدیدی از سوی اشرف غنی نیست .از زمان به قدرت رسیدن اشرف غنی در افغانستان وی بارها خواستار برگزاری گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط با طالبان شده بود که این گروه هیچگاه با آن موافقت نکرده است.گروه طالبان همواره اعلام کرده است تا زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان با دولت این کشور وارد مذاکره نخواهد شد و همچنان به جنگ با نظامیان آمریکایی و ناتو ادامه خواهد داد.

طرح  گفتگوی مستقیم و بدون پیش شرط توسط رییس جمهوری افغانستان در حالی مجددا از سوی وی مطرح شده است که هفتمین دور مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر بدون دست یابی به نتیجه خاصی پایان یافته است.

با توجه به انکه چندین دورگفتگوی طالبان و آمریکا برای خاتمه جنگ در افغانستان و استقرار صلح در این کشور تاکنون ناکام بوده است اشرف غنی امیدوار است با طرح دوباره پیشنهاد انجام گفتگوهای دوجانبه و بدون پیش شرط با طالبان نگاه سران ارشد این گروه را به این مسئله معطوف کندکه راه اصلی برقراری ثبات در افغانستان از طریق توافق با دولت کابل عبور میکند.اشرف غنی که منتقد سیاست آمریکا در برگزاری گفتگوهای دوجانبه با طالبان بدون حضور نمایندگان دولت افغانستان است نگران آن است که بیش از گذشته کابل از روند مذاکرات صلح به حاشیه رانده بشود.

به همین دلیل است که رییس جمهوری افغانستان در فضای ناکامی مذاکرات امریکا و طالبان در قطر باردیگر پیشنهاد گفتگوی بدون پیش شرط با این گروه را مطرح کرده تا مجددا بخت خود برای ترغیب طالبان به گفتگوهای صلح در ماه های منتهی به برگزاری انتخابات اتی ریاست جمهوری افغانستان بیازماید.

البته با توجه به موضع طالبان در رد همیشگی پیشنهاد گفتگوی مستقیم با دولت افغانستان تا زمان حضور نیروهای خارجی در این کشور به نظر میرسد که اشرف غنی در  عرصه آزمون بخت مجدد برای ورودبه مذاکرات صلح با طالبان فرجامی بهتر از دفعات گذشته ندارد.

کلیدواژه