سرطان 25, 1398 13:54 Asia/Kabul
  • لوح حفظ حریم مُحرِم
    لوح حفظ حریم مُحرِم

رهبرانقلاب: جزو وظایف دولت سعودی است که امنیت حجاج و حرمت و کرامت حجّاج را تأمین کند. اینها مهمانان خدای متعالند. رفتارهایی که به کرامت حجاج صدمه میزند حتماً باید برداشته بشود. امنیّت حجّاج را تأمین کنند امّا محیط را یک محیط امنیّتی نکنند.

تگ

کامنت