سرطان 29, 1398 14:42 Asia/Kabul
  • استقبال افغانستان از دستگیری سرکرده لشکر طیبه
    استقبال افغانستان از دستگیری سرکرده لشکر طیبه

ارگ ریاست جمهوری افغانستان از دستگیری «حافظ سعید» سرکرده گروه تروریستی «لشکر طیبه» توسط دولت پاکستان استقبال ولی دیر هنگام توصیف کرد.

پیشتر نیروهای امنیتی پاکستان  "حافظ سعید" رییس گروه تروریستی «لشکر طیبه» را بازداشت کردند.

«صدیق صدیقی» سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان از دولت پاکستان  خواست در برابر سایر گروه‌های تروریستی که در خاک این کشور پناه گرفته‌اند و در خاک افغانستان حملات تروریستی انجام می دهند اقدام مشابهی انجام دهد .

 هند ، حافظ سعید را طراح اصلی حملات بمبئی در سال 2008 می داند  که 164کشته برجا گذاشت.

اقدام دولت پاکستان علیه سرکرده این گروه تروریستی پس از آن آغاز شد  که سازمان ملل خواستار برخورد اسلام آباد با لشکر طیبه شد و نام پاکستان در لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی  موسوم به  FATF قرار گرفت .اقدام اخیر پاکستان در بازداشت حافظ سعید سرکرده گروه تروریستی لشگر طیبه از نظر دولت افغانستان گامی مثبت در مسیر مبارزه جدی با افراط گرایی است که سالهای متمادی این دو کشور همسایه را در اتش اقدامات مرگبار تروریستی فرو برده است.

تصمیم مقامات اسلام آباد برای بازداشت حافظ سعید پس از آن صورت گرفت که فشارها بر پاکستان از سوی گروه ویژه اقدام مالی برای مقابله موثر با تروریسم بشدت افزایش پیدا کرده بود.این گروه به تازگی پس از تاکید بر تداوم نام پاکستان در لیست خاکستری خود به این کشور سه ماه فرصت داد تا  اقدامات موثری ضد گروه های تروریستی به خصوص گروه های حاضر در لیست سیاه سازمان ملل انجام دهد .اگر چه این فرصت سه ماه پیشتر هم برای پاکستان تمدید شده بود اما این گمانه مطرح است که گروه اقدام مالی با انقضای این فرصت این کشور را در لیست سیاه خود قرار خواهد داد.

بنابراین دولت پاکستان با بازداشت حافظ سعید ضمن انکه زمینه برای اعمال تحریم ها علیه این کشور  از سوی گروه ویژه اقدام مالی را سلب می کند می تواند با پاسخ دادن به بخشی از انتظارات افغانستان و هند درباره برخورد قاطع با گروه های تروریستی ؛ موجبات کاهش تنش اختلاف با این دو کشور ناشی از عدم اقدام موثر علیه افراط گرایی را مهیا کند.پاکستان در سال های اخیر به ویژه از سوی هند و افغانستان به حمایت از گروه های تروریستی و برخورد دوگانه با افراط گرایی متهم بوده است و انتظارات انان از اسلام اباد در زمینه مبارزه با تروریسم در راستای کمک به تقویت ثبات و آرامش در منطقه براورده نشده است.اقدام اخیر دولت پاکستان در بازداشت سرکرده گروه تروریستی لشکر طیبه ضمن تامین بخشی از خواسته های بین المللی در مبارزه با گروه های حاضر در لیست سیاه سازمان ملل گامی اعتمادساز از سوی اسلام آباد برای کابل و دهلی نو خواهد بود که می تواند به فراهم شدن زمینه های بیشتر تفاهم انان برای تداوم گفتگوها در جهت همکاری با تهدیدات مشترک کمک کند.به خصوص انکه یکی از عمده ترین چالش ها در روابط پاکستان و هند ادعای دهلی نو دربیش از یک دهه گذشته مبنی بر مماشات اسلام اباد در برخورد با لشکر طیبه و سرکرده ان بوده است که حتی این مسئله تمام تلاش های پاکستان برای برگزاری گفتگوهای موثر صلح با هند به ویژه در سطح مقامات ارشد دو کشور را عقیم کرده است.

کلیدواژه