اسد 22, 1398 16:06 Asia/Kabul

روند صلح افغانستان در صورتی قابل پذیرش است که تبدیل به یک روند آگاهانه، مشروع و با دورنمای آینده مطلوب برای این کشور شود

معاون فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد تاکید کرد: روند صلح افغانستان در صورتی قابل پذیرش است که تبدیل به یک روند آگاهانه، مشروع و با دورنمای آینده مطلوب برای این کشور شود.

حسین رحیمی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: مکانیزم صلح باید مکانیزم رفتن بسوی یک آینده مطلوب باشد، هرگونه فشاری که آینده ای مبهم را رقم بزند و جامعه را متشنج کند از سوی دولت و مردم افغانستان قابل پذیرش نیست.

وی افزود: صلح یک روند ملی است که باید در آن اجماع عمومی همه جریان های سیاسی، نخبگان جامعه و راس قدرت سیاسی وجود داشته باشد، میز مذاکره هم زمانی می تواند به نتایج مطلوب برسد که برای دولت افغانستان به عنوان تنها نماینده مشروع ملت افغانستان قابل پذیرش باشد اما در حال حاضر دولت افغانستان به عنوان نماینده مشروع مردم در یک طرف میز مذاکره با طالبان قرار ندارد، مذاکرات دوجانبه بین طالبان و امریکا جریان دارد و جریان های سیاسی و نخبگان هم در آن نقشی ندارند و این مذاکرات پشت درهای بسته نگرانی هایی را ایجاد کرده است.

به گفته رحیمی دولت افغانستان به همین خاطر همزمان روند انتخابات را هم پیش می برد ضمن اینکه هم روند صلح و هم برنامه انتخابات نیاز به پشتیبانی قاطع همه جریان ها و مردم افغانستان دارد.

معاون فرهنگی سرکنسولگری جمهوری اسلامی افغانستان در مشهد عنوان کرد: طالبان با خودداری از مذاکره مستقیم با دولت افغانستان می خواهند از جامعه بین المللی امتیاز بگیرند و یک مشروعیت بین المللی برای خود فراهم کنند تا اگر در آینده خواسته های آنان مورد قبول دولت افغانستان واقع نشد اهرم فشار بین المللی داشته باشند و به نوعی دولت افغانستان را مجبور به پذیرش این خواسته ها کنند.

این کارشناس مسایل سیاسی و فرهنگی افغان یادآور شد تجربه ثابت کرده که طالبان در میز مذاکره مسایل سیاسی را مطرح می کنند اما در بیرون و از نظر نظامی به شدت عمل می کنند، حملات انفجاری انجام می دهند و آتش جنگ را شعله ور نگه می دارند و بصورت کلی دولت افغانستان را تحت فشار قرار می دهند تا خواسته های آن ها را بپذیرد ضمن اینکه این گروه بیش از آنکه به مردم افغانستان توجه داشته باشند به خواسته های حامیان خود توجه نشان می دهند.

رحیمی تصریح کرد: این مسئله در درازمدت به ضرر طالبان تمام می شود زیرا مردم دیگر به آن ها اعتماد نکرده و خواسته های آنان را هم برآورده نخواهند کرد و هرچیزی را هم که طالبان بخواهند در میز مذاکره بدست آورند بدون تائید دولت و مردم افغانستان قابل اجرا نخواهد بود.

وی اضافه کرد: در صورتی که طالبان خواستار حکومت اسلامی باشند حکومت افغانستان بر اساس قانون اساسی، اسلامی است اما اگر خواستار ایجاد مکانیزم های تصمیم گیری بر اساس قرائت خودشان از اسلام باشد به این خواست خود نخواهند رسید.

 

کلیدواژه