سنبله 10, 1398 15:57 Asia/Kabul

افغانستان با پنج هزار بنای تاریخی کشوری با پیشینه تاریخی ارزشمند به شمار می رود اما آثار و بنا‌های تاریخی افغانستان در سایه جنگ و ناامنی در حال تخریب و نابودی است.

تگ