10 سنبله 1398, 15:57 کابل

افغانستان با پنج هزار بنای تاریخی کشوری با پیشینه تاریخی ارزشمند به شمار می رود اما آثار و بنا‌های تاریخی افغانستان در سایه جنگ و ناامنی در حال تخریب و نابودی است.

تگ

کامنت