17 سنبله 1398, 15:59 کابل

جوانان ولایتمدار با تجمعي عاشقانه در بين الحرمين بر ادامه راه ع «علی اکبر ع» و «قاسم بن الحسن ع» تاکيد کردند.

تگ

کامنت