سنبله 17, 1398 15:59 Asia/Kabul

جوانان ولایتمدار با تجمعي عاشقانه در بين الحرمين بر ادامه راه ع «علی اکبر ع» و «قاسم بن الحسن ع» تاکيد کردند.

تگ

کامنت