سنبله 17, 1398 16:15 Asia/Kabul

طرف های مختلف در افغانستان باید بدانند که برای سردمداران امریکا جان مردم دیگر کشورها از جمله مردم افغانستان اهمیتی ندارد و تنها منافع خودشان برایشان مهم است و اولویت دارد

کارشناس سیاسی افغان گفت: طرف های مختلف در افغانستان باید بدانند که برای سردمداران امریکا جان مردم دیگر کشورها از جمله مردم افغانستان اهمیتی ندارد و تنها منافع خودشان برایشان مهم است و اولویت دارد.

محمد هاشم فصیحی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به خودداری دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا از امضای توافقنامه مذاکره کنندگان امریکایی با مذاکره کنندگان طالبان به بهانه کشته شدن یک سرباز امریکایی در انفجار اخیر کابل اظهار داشت: این موضوع نشان می دهد که اگره روزانه صدها افغان کشته شوند برای امریکایی ها اهمیتی ندارد اما با جان باختن یک سرباز امریکایی تصمیم آن ها تغییر می کند.

وی در عین حال عنوان کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا نشان داده که فردی دمدمی مزاج است و ممکن است تصمیم نیم ساعت قبل خود را هم نادیده بگیرد و تصمیمی خلاف آن اتخاذ کند. اما مسئله این است که برای نظام و سردمداران امریکا سرنوشت شهروندان کشورهای دیگر اهمیتی ندارد و اینکه در دنیا چه اتفاقی رخ می دهد برای آن ها فرقی نمی کند.

این کارشناس سیاسی تصریح کرد: طی نه ماه گذشته که مذاکرات بین امریکایی ها و طالبان جریان داشت شاهد قتل و کشتار و انفجار در  افغانستان بودیم اما ظاهراً جان سربازان امریکایی برای ترامپ مهمتر است و به محض اینکه خبر کشته شدن یک سرباز امریکایی در انفجار اخیر کابل منتشر شد مذاکرات و گفت و گوها برایش بی معنی شد و آن را لغو کرد.

وی افزود: به این ترتیب با این تصمیم رئیس جمهور امریکا مشخص می شود که ارزش ها و شعارهایی مانند دفاع از حقوق بشر، دمکراسی و مبارزه با تروریزم برای رهبران امریکایی فقط به عنوان ابزار است اما منافع امریکا برایشان ارزشمند است.

فصیحی یادآور شد که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان طی نه ماه گذشته، هم تحت فشار امریکایی ها قرار داشت و هم تحت فشار رقیبان داخلی اش و با مذاکرات امریکایی ها و طالبان هم مخالف بود زیرا این مذاکرات کاملاً پنهانی بود و فقط حول محور منافع امریکا می چرخید. آنقدر پنهانی که حتی سنای امریکا خواستار آن شده بود که در جریان مذاکرات قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: از آنجا که رئیس جمهور افغانستان هم موافق این مذاکرات نبود احتمالاً پس از تصمیم ترامپ در مورد توقف مذاکرات و امضا نکردن توافق نامه مذاکره کنندگان امریکایی و طالبان، نوعی آرامش را تجربه می کند اما طرف های مختلف افغان چه طیف دولت چه مخالفان مسلح باید بدانند که جان افغان ها برای امریکایی ها ارزشی ندارد.

به گفته این کارشناس سیاسی اگر مخالفان مسلح دولت افغانستان روزانه صدها افغان را بکشند از نظر امریکایی ها اهمیتی ندارد اما اگر یک امریکایی را بکشند آن وقت تروریست تلقی می شوند بنابراین همه طرف ها باید از فرصت استفاده کرده و به منافع علیای مردم افغانستان بیندیشند و تصمیم جدیدی را برای برقراری صلح و آرامش در کشورشان اتخاذ کنند.

وی همچنان خاطرنشان کرد: در جریان مذاکرات امریکایی ها و طالبان محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به برگزاری انتخابات تاکید داشت اما امریکایی ها و به تبع آن تعدادی از سیاستمداران و نامزدهای ریاست جمهوری روند صلح را در اولویت می دانستند در حالی که توافقنامه امریکایی ها با طالبان دستاوردهای سال های گذشته را نادیده گرفته بود و یک توافق نامه واقعی برای صلح نبود به این ترتیب اکنون زمینه برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ مقرر خود بیش از گذشته فراهم شده است.

 

تگ

کامنت