سنبله 18, 1398 15:57 Asia/Kabul

می توان به تعلیق مذکرات صلح بین امریکا و طالبان به عنوان فرصتی برای از سرگیری آن و وارد شدن دولت افغانستان به مذاکرات با طالبان از موضعی قوی تر هم نگریست

عضو سابق پارلمان افغانستان گفت: می توان به تعلیق مذکرات صلح بین امریکا و طالبان به عنوان فرصتی برای از سرگیری آن و وارد شدن دولت افغانستان به مذاکرات با طالبان از موضعی قوی تر هم نگریست.

صالح محمد سلجوقی در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: در توافقنامه ای که بین امریکا و طالبان نهایی شده بود منافع دولت و مردم افغانستان یعنی امکان برقراری آتش بس و ایجاد اعتماد برای یک مذاکره و مصالحه تعاملی، ضعیف بود از اینرو توقف کنونی مذاکرات و دیدارها ممکن است باعث شود که جوانب مختلف با قوت بیشتر برای ادامه گفت و گوها آماده شوند ضمن اینکه برای دولت افغانستان هم فرصتی بوجود آمد تا انتخابات را سپری کند و بعد از آن در صورتی که مذاکرات صلح آغاز شود از موضعی قوی تر وارد مذاکرات شود.    

وی افزود: تصویری که از دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در اذهان عومی نقش بسته یک فرد دمدمی مزاج است، او روزی عنوان می کند که به خاطر مردم افغانستان و جلوگیری از قتل و قتال به گفت و گوهای صلح تن داده و روزی به خاطر کشته شدن یک سرباز امریکایی جریانی کلان را پس از حدود یک سال انتظار به حالت تعلیق در می آورد.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: آنچه مردم افغانستان از این وضعیت درک می کنند این است که نه به پیمان ها و موافقتنامه های استراتژیک امریکا با افغانستان می شود اعتماد کرد و نه به دشمنی ها و رویارویی های سیاسی و نظامی اش با گروه ها و جریان های مختلف، از اینرو یک نوع بی ثباتی رفتاری در سیاست خارجی امریکا و سیاست های کلان آن کشور دیده می شود که از طریق ترامپ به دنیا منعکس می شود.

سلجوقی اظهار کرد: به هر صورت به بهانه کشته شدن یک سرباز نمی توان چنین گفت و گوهایی را متوقف کرد زیرا زلمی خلیلزاد نماینده امریکا خودش گفته که در جریان مذاکره معمولاً جنگ شدت پیدا می کند بنابراین کشته شدن یک سرباز خارجی هم می تواند در همین راستا نادیده انگاشته شود اما گفت و گوها متوقف شد و دیدارها هم به حالت تعلیق درآمد که نگرانی هایی را هم به بار آورد.

وی اضافه کرد: به هر صورت همانگونه که افکار عمومی در امریکا نسبت به تصمیم گیری های رنگارنگ دونالد ترامپ ملتهب است، این نگرانی در بین سیاستمداران افغان هم افزایش یافته که مبادا افغانستان قربانی حوادث و جریان های کوچک مثبت یا منفی بین امریکا و طالبان شود.

 

کلیدواژه