میزان 20, 1398 16:17 Asia/Kabul

اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شود امکان برگزاری آن در سال جاری خورشیدی وجود ندارد

مدیر برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: اگر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم کشیده شود امکان برگزاری آن در سال جاری خورشیدی وجود ندارد.

محمد نعیم اصغری در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری اظهار داشت: گمانه زنی هایی در مورد کشیده شدن انتخابات به دور دوم وجود دارد اما اگر چنین شود برگزاری انتخابات به اوایل سال آینده خورشیدی موکول خواهد شد.

وی افزود: در روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از رای گیری تا شمارش آراء تقلب و تخلف جدی صورت گرفته و ما از طریق کارمندان خود که شامل کارمندان رضا کار یا داوطلب هم می باشند و در 34 ولایت روند انتخابات را نظارت کرده اند بیش از 1200 مورد تقلب و تخلف انتخاباتی را ثبت و به اطلاع کمیسیون های انتخاباتی رسانده ایم که در میان آن ها موارد جدی هم زیاد بوده که اگر به آن توجه نشود مشکلات جدی در روند انتخابات بوجود خواهد آمد.

این عضو بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان عنوان کرد: مرجع اصلی رسیدگی به شکایات، کمیسیون شکایات انتخاباتی است که این کمیسیون هم حدود 4500 شکایت دریافت کرده هرچند هنوز فرصت برای جداسازی آراء پاک از آراء تقلبی وجود دارد و در صورتی که اراده لازم وجود داشته باشد حتماً یک نتیجه دقیق از انتخابات حاصل می شود.

اصغری در مورد برخی گمانه زنی ها مبنی بر کشیده شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به دور دوم اظهار امیدواری کرد که چنین نشود. اما از آنجایی که تعداد نامزدها زیاد بوده و امکان تقسیم شدن آرا وجود دارد ممکن است: هیچ یک از نامزدها 50 درصد به اضافه یک ریای را بدست نیاورند و انتخابات به دور دوم کشیده شود.

مدیر برنامه های بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان گفت: در صورتی که انتخابات به دور دوم کشیده شود به دلیل شرایط نامساعد آب و هوایی، امسال امکان برگزاری آن وجود ندارد زیرا از همین اکنون بارش برف در بسیاری نقاط شروع شده و انتقال مواد انتخاباتی و مشارکت مردم ممکن نیست، بنابراین انتخابات باید اوایل سال آینده خورشیدی برگزار شود که این خود چالش برانگیز است.

وی با اشاره به اعلام پیروزی پیشاپیش برخی از نامزدها و جریمه اندکی که برای این مورد در نظر گرفته شده اظهار کرد: جریمه های در نظر گرفته شده با تخلفاتی که صوت می گیرد و با هزینه های گزافی که تیم های انتخاباتی می کنند تناسب ندارد و ممکن است آن ها تخلف را انجام دهند و بعد جریمه را هم به سادگی بپردازند بنابراین اینگونه جریمه ها نمی تواند بازدارنده باشد.

 

تگ

کامنت