میزان 13, 1395 15:20 Asia/Kabul

برای نخستین بار در کشور ایران قلب اهدایی یک بیمار مرگ مغزی از ولایت بوشهر به تهران انتقال داده شد.

کلیدواژه