عقرب 02, 1398 15:06 Asia/Kabul
  • تاکید رییس جمهوری افغانستان بر مذاکره مستقیم کابل با گروه طالبان
    تاکید رییس جمهوری افغانستان بر مذاکره مستقیم کابل با گروه طالبان

رادیو دری- رییس جمهوری افغانستان بر لزوم مذاکره مستقیم کابل با گروه طالبان به منظور حل بحران این کشور تاکید کرد و گفت: صلح پایدار تنها زمانی در افغانستان محقق می‌شود که دولت و طالبان به طور مستقیم مذاکره کنند.

"محمد اشرف غنی" همچنین از اینکه دولت افغانستان در مذاکرات بین آمریکا و گروه طالبان در حاشیه ماند، ابراز نارضایتی کرد و افزود، کابل باید در جریان این مذاکرات قرار می گرفت.

"صدیق صدیقی" سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان هم در این زمینه تاکید کرد، دولت افغانستان به تحقق صلح متعهد است، اما این کشور زمانی به صلح پایدار و با عزت می‌رسد که این روند توسط دولت رهبری شود.

این دیدگاه دولت افغانستان اگرچه جدید نیست اما در زمانی که زمزمه از سرگیری مذاکرات آمریکا و طالبان شنیده می شود، معنادار و مهم است. بدین معنا که هر گونه مذاکره جدید با طالبان بدون حضور و نقش آفرینی دولت افغانستان بی نتیجه و فاقد مشروعیت لازم خواهد بود.

تجربه 9 دور مذاکره آمریکا با طالبان در دوحه قطر در غیاب نمایندگان دولت کابل و سرانجام شکست این مذاکرات گواهی بر این مدعی است که چنین مذاکراتی قادر نیست کشتی افغانستان را به ساحل آرامش برساند.

از این گذشته به نظر می رسد مقامات افغانستان نیز همانند بسیاری از مقامات در دیگر کشورها به خوبی متوجه شده اند که هیات حاکمه آمریکا برای تصمیم گیری درباره مسایل بین المللی از انسجام فکری لازم برخوردار نیست و بخصوص درباره افغانستان دیدگاههای متناقض و متضادی در دولت و کنگره آمریکا وجود دارد.

"لطیف نظری" استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی به خبرگزاری صدا و سیما می گوید:

"سفرهای جداگانه اخیر وزیر دفاع و رییس مجلس نمایندگان آمریکا آن هم در یک روز به افغانستان، گویای اختلاف و تناقص ساختاری در دستگاه دولتی آمریکا است و مقامات آمریکایی درخصوص مسایل افغانستان نیز دچار تناقض و اختلاف هستند."

در چنین شرایطی، واقعیت این است که مذاکره مستقیم کابل با طالبان و هدایت این گفت و گوها از سوی کابل نه یک انتخاب که ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

البته باید گفت: تا زمانی که مذاکرات آمریکا و طالبان ازسرگرفته نشده است کابل فرصت بیشتر و مناسب تری دارد تا ظرفیتهای خود را برای افغانیزه کردن روند مذاکرات بکار گیرد.

در این بین رایزنی کابل با بازیگران تاثیرگذار در منطقه و جهان می تواند در اقناع آمریکا و طالبان به تن دادن به خواسته مشروع کابل موثرباشد.

از این گذشته، دولت و جریانهای اصلی قدرت در این کشور باید قبل از آغاز هر گونه مذاکره ای با طالبان درباره یک رویکرد واحد و منسجم درخصوص موضوع صلح به توافق برسند.

بی تردید،‌ آینده افغانستان در گرو عبور موفقیت آمیز از شرایط حساس کنونی است و کارنامه سیاه آمریکا در افغانستان به خوبی نشان می دهد که نمی توان به نتیجه مثبت مذاکرات این کشور با طالبان امید بست.  

در چنین شرایطی باید گفت هدایت مذاکرات صلح از سوی دولت افغانستان نه تنها لازم است که کابل چاره ای جز پا نهادن در این مسیر ندارد و صد البته که موفقیت در این مسیر پر دست انداز قبل از هر چیز نیازمند اجماع ملی و وفاق همه گروههای داخلی این کشور است.

کلیدواژه