عقرب 06, 1398 15:15 Asia/Kabul

اعلام حمایت مجدد ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان به تنهایی نمی تواند تاثیری در وضعیت امنیتی افغانستان داشته باشد اما می تواند بستری را در این زمینه فراهم کند

استاد دانشگاه در کابل گفت: اعلام حمایت مجدد ناتو از نیروهای امنیتی افغانستان اگرچه به تنهایی نمی تواند تاثیری در وضعیت امنیتی افغانستان داشته باشد اما می تواند بستری را در این زمینه فراهم کند.

داکتر سید علی اقبال در گفت و گو با خبرنگار رادیو دری با اشاره به نشست اخیر ناتو و اعلام حمایت از مجدد از افغانستان و نیروهای نظامی این کشور گفت: تعهد تنها کافی نیست اما می تواند به عنوان یک سرفصل تقویتی مورد توجه قرار گیرد و اگر پیگیری جدی از طرف حکومت افغانستان بشود و نظارت جدی هم از سوی سازمان های نظارت کننده وجود داشته باشد موثر خواهد بود.    

وی افزود: مساله صلح افغانستان و گفت و گوهای امریکا و طالبان در این زمینه طی ماه های اخیر با وضعیت نامشخصی مواجه بود، زمزمه هایی هم در مورد خروج زودهنگام نیروهای خارجی از افغانستان وجود داشت که وضعیت را در این کشور شکننده کرده بود اما پس از برگزاری انتخابات وضعیت عادی را در افغانستان شاهد بودیم با وجود این نگرانی هایی وجود داشت و اکنون اعلام حمایت ناتو می تواند کمکی به ادامه روند حکومت داری در افغانستان باشد.

به گفته این کارشناس سیاسی این اعلام حمایت ناتو نشان دهنده آن است که مسوولان جامعه جهانی در راستای حمایت های گذشته خود از افغانستان، نیروهای نظامی این کشور و مبارزه با تروریزم همکاری های خود را ادامه خواهند داد.

آقای اقبال عنوان کرد: انتظار می رفت که دستاوردهای ناتو و بصورت کلی نیروهای خارجی در افغانستان در خصوص تامین امنیت و مبارزه با تروریزم بیش از آن چیزی باشد که مشاهده می شود اما بویژه در سال های اخیر با وجود گروه هایی مانند داعش امنیت شکننده تر شده و افزایش فعالیت طالبان مسلح نیز این دیدگاه را بوجود آورده که حضور نیروهای بین المللی در افغانستان چندان موثر نبوده است.

وی یادآور شد به این دلیل که از سال 2014 به اینسو بحث انتقال مسوولیت های نظامی به نیروهای نظامی افغانستان مطرح بوده ممکن است نیروهای خارجی این موضوع را به عنوان توجیهی برای افزایش ناامنی ها در افغانستان استفاده کنند اما این توجیه نمی تواند پذیرفته شود زیرا انتظار این است که به هر حال حضور نیروهای خارجی در افغانستان در تامین امنیت این کشور تاثیرگذار باشد که چنین نشده و در سال های اخیر شاهد وخیم تر شدن اوضاع امنیتی هم بوده ایم.

اقبال در مورد این احتمال که نیروهای خارجی نخواسته اند نیروهای امنیتی افغانستان را بصورت دقیق آموزش دهند و آماده کنند نیز گفت: پیگیری حکومت افغانستان هم برای استفاده از فرصت های موجود ضعیف بوده، ضمن اینکه وضعیت اقتصادی و اوضاع شکننده انتخابات مختلف هم تاثیرگذار بوده تا روی تعهدات بین المللی تمرکز دقیقی نشود.

این کارشناس سیاسی اظهار کرد: البته نمی توان گفت در رابطه با ارتقاء سطح نیروهای نظامی افغان دستاوردی نداشته ایم. طی سال های اخیر نیروهای نظامی افغان از نظر کیفی رشد خوبی داشته اند اما شدت بحران ها به حدی بالا بوده که ظرفیت های ایجاد شده توان کنترل اوضاع را آنگونه که باید نداشته است.

وی اضافه کرد: با وجود این تعهدات جهانی هم ممکن است به دلیل تغییر سیاست های کشورهای حمایت کننده و تغییرات در بودجه های حمایتی آن ها تغییر کرده باشد و وضعیت داخلی افغانستان هم سبب شده که انتظارات موجود برآورده نشود.

 

کلیدواژه