عقرب 20, 1398 12:54 Asia/Kabul
  • مورالس: مبارزه پایان نمی یابد

رئیس جمهور بولیوی تاکید کرد: مبارزه با کودتایی که امروز در این کشور ایجاد شده است، پایان نمی یابد.

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری کوبایی "پرنسا لاتینا"، "اوو مورالس" هنگام ارائه استعفای خود گفت: مبارزه به همین جا ختم نمی شود و ما به همراه مردم متواضع، فقیران، بخش های اجتماعی و میهن پرستان به این مبارزه برای دستیابی به برابری و صلح در کشورمان ادامه می دهیم.

مورالس اوضاع امروز بولیوی را تاریخی و بی سابقه توصیف و تاکید کرد که وی موظف است به دنبال صلح در کشور باشد.

مورالس خطاب به مردم بولیوی افزود: من به عنوان رئیس جمهور بومی تمام مردم این کشور تاکید می کنم که لازم است در این لحظه به دنبال دستیابی به آرامش بود.

رئیس جمهوری بولیوی ابراز امیدواری کرد "کارلوس مسا" نامزد شکست خورده و "فرناندو کاماچو" رهبر مخالفان دولت مورالس، این پیام او را درک کرده باشند.

مورالس خطاب به آنها و مخالفان گفت: با خواهران و برادران بدرفتاری نکنید، به افراد فقیر صدمه نزنید، از مردم در راستای منافع خود سوء استفاده نکنید و آنها را با دروغ فریب ندهید.

مورالس تأکید کرد که آرزوی بزرگش بازگشت صلح و آرامش به بولیوی است.

مورالس از همه مردم بولیوی و سراسر جهان خواست تا بدانند که چگونه گروه های وابسته چگونه علیه دموکراسی توطئه می کنند.

با تشدید اعتراضات مخالفان و مداخلات آمریکا علیه انتخابات ریاست جمهوری بولیوی که 20 اکتبر برگزار و به پیروزی اوو مورالس رئیس جمهوری کنونی منجر شد، وی روز یکشنبه تحت  فشار ارتش، مجبور به استعفا شد.

کلیدواژه