عقرب 20, 1398 14:49 Asia/Kabul
  • ممانعت هند از برگزاری جشن میلاد پیامبر «ص» در کشمیر تحت کنترل هند

نظامیان هندی مانع برگزاری جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام ص و هفته وحدت در کشمیر تحت کنترل این کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم ، برای نخستین بار در تاریخ کشمیرتحت کنترل هند مردم از برگزاری جشن میلاد پیامبر گرامی اسلام «ص» و هفته وحدت منع شدند و نظامیان هندی اقدام به سرکوب آنها کردند.

دولت هند در توجیه  ممانعت از برگزاری این جشن، وضعیت فوق العاده در  جامو و کشمیر  را بهانه قرار داده است.

در سه ماه اخیر برای  چندمین بار است  مقامات امنیتی هند مانع از برگزاری مراسم های مذهبی در جامو و کشمیر می شوند.

دولت هند  5 اوت  اختیارات ویژه منطقه جامو و کشمیر را لغو کرد.

درپی این اقدام  که به اعتراض سراسری مردم کشمیر منجر شد، دولت هند ضمن برقراری مقرارت منع رفت و آمد، دهها نفر را بازادشت کرد.

بخشی از کشمیر درخاک هند و بخشی دیگر درخاک پاکستان قراردارد اما هر دو کشور ادعای مالکیت بر تمام کشمیر را دارند.

مناقشه هند و پاکستان بر سر کشمیر در حالی است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل  بر برگزاری همه پرسی برای تعیین وضعیت این منطقه تاکید دارد اما دهلی نو با برگزاری این همه پرسی مخالفت می کند .

کلیدواژه