دلو 24, 1398 10:01 Asia/Kabul
  • شرکت‌‌ های حامی اشغالگری اسرائیل در فهرست سیاه سازمان ملل

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، فهرست سیاه شامل اسامی ۱۱۲ شرکت را که با شهرک‌های رژیم صهیونیستی روابط تجاری دارند، منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز چهارشنبه «فهرست سیاه» شرکت‌هایی را که با شهرک‌های غیرقانونی رژیم صهیونیستی در کرانه باختری رود اردن ارتباطات تجاری دارند، منتشر کرد.

این نهاد سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد: ۱۱۲ شرکت تجاری که با شهرک‌های احداثی اسرائیل در اراضی فلسطینی مراوده دارند، شناسایی و در فهرست سیاه سازمان ملل متحد قرار داده شده است. 

از میان این ۱۱۲ مورد، ۹۴ شرکت در فلسطین اشغالی و ۱۸ شرکت در شش کشور قرار دارند.

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این بیانیه تاکید کرده است: شهرک‌ سازی‌ها طبق حقوق بین‌الملل غیرقانونی قلمداد می‌شوند.

بیش از 600 هزار صهیونیست در شهرک های غیرقانونی در مناطق اشغالی کرانه باختری رود اردن و شرق قدس زندگی می کنند.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، دسامبر 2016 در قطعنامه 2334 از رژیم صهیونیستی خواست فوری و کامل، همه فعالیت‌ های شهرک‌سازی خود را در سرزمین‌های اشغالی فلسطین متوقف کند اما این رژیم در سایه حمایت دولت آمریکا و بی توجه به خواست جامعه جهانی، همچنان به شهرک سازی ادامه می دهد.

رژیم اسرائیل با احداث شهرک‌های صهیونیست‌ نشین درصدد تغییر ساختار جمعیتی مناطق فلسطینی و صهیونیستی سازی این مناطق است تا اهداف اشغالگرانه و سلطه‌جویانه خود را تثبیت کند و پیش ببرد.

کلیدواژه