سنبله 28, 1399 12:03 Asia/Kabul
  • رسوایی برای پلیس آلمان؛ حضور 29 پلیس در گروه‌های نژادپرستانه

کشف عضویت تعدادی از افسران پلیس آلمان در گروه‌های نژادپرستانه در فضای مجازی رسوایی بزرگی برای پلیس این کشور به همراه داشته است.

به گزارش پایگاه اینترنتی وایس، رسانه‌های آلمانی روز پنجشنبه از تحت تعقیب قرارگرفتن 29 پلیس زن و مرد به اتهام عضویت در گروه‌های نژادپرستانه خبر دادند.

"هربرت رویل" وزیر امور داخلی ایالت "نوردراین وستفالن"نیز  اعلام کرد، حداقل 14 متهم باید از کارشان اخراج شوند. 

گروه های نژادپرستانه و فاشیستی که این 29 پلیس آلمان در آن عضو هستند، دستکم 126 تصویر با محتوی راست افراطی در  شبکه اجتماعی واتس‌اپ منتشر کرده‌اند. این تصاویر شامل پیام‌هایی با تصاویر "آدولف هیتلر" دیکتاتور آلمان نازی، یا تصاویر مونتاژشده پناهجویان در اتاق‌های گاز است.

در این پرونده، 200 مامور در حال بررسی 34 مقر پلیس هستند.

تگ

کامنت