میزان 21, 1399 10:53 Asia/Kabul
  • پیروزی مجدد امامعلی رحمان در تاجیکستان
    پیروزی مجدد امامعلی رحمان در تاجیکستان

رئیس جمهوری فعلی تاجیکستان توانست برای یک دوره ۷ ساله دیگر به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان روز دوشنبه اعلام کرد، "امامعلی رحمان" رئیس جمهوری فعلی این کشور در انتخابات ریاست جمهوری با کسب 90 ممیز 92 درصد آراء بار دیگر به پیروزی رسید.

این کمیسیون میزان مشارکت مردم در این انتخابات را ۷۰ درصد یعنی بیش از 4 میلیون نفر اعلام کرد. جمعیت تاجیکستان در ماه  ژوئن سال 2019،  9 میلیون و290 هزارنفر بوده است.

نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان دو هفته آینده اعلام خواهد شد.

امامعلی رحمان در چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان که در نوامبر 2013 برگزار شد، با کسب 83 درصد آرا به پیروزی رسید.

انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان، روز یکشنبه برگزار شد.

کلیدواژه