قوس 30, 1399 16:59 Asia/Kabul
  • تلفات سنگین ارمنستان در جنگ قره‌باغ
    تلفات سنگین ارمنستان در جنگ قره‌باغ

ارمنستان آمار دقیق تلفات نیروهای ارمنی در جنگ با جمهوری آذربایجان برسر منطقه مورد مناقشه  قره باغ  را اعلام کرد.

به گزارش رادیودری، وزارت دفاع ارمنستان روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد، درجنگ 44 روزه این کشور با جمهوری اذربایجان برسر مناقشه قره باغ  ۱۴ هزار۲۸۶  نفراز نظامیان ارمنستان کشته، ۲۲ هزار و 400  نفرزخمی وحدود هزار نفردیگر هم  مفقود شدند.

این در حالی است که پیش از این، وزارت دفاع و ریاست جمهوری ارمنستان شمار کشته‌شدگان را  کلی اعلام می‌کردند.

وزارت دفاع ارمنستان دراین  بیانیه  هیچگونه اشاره ای به مناطقی که به تصرف جمهوری آذربایجان در این جنگ در آمده، نکرده است.

درگیری های جدید بین جمهوری آذربایجان و ارمنستان در 27 سپتامبر/5میزان در منطقه مورد مناقشه قره باغ آغاز شد و هزاران نفر از نیروهای دو طرف کشته و زخمی شدند.

ارمنستان وجمهوری  آذربایجان  10 نوامبر/19عقرب با میانجی‌گری روسیه برای پایان جنگ در قره باغ توافق کردند.

کلیدواژه