جدی 03, 1399 10:01 Asia/Kabul
  • تصویب قطعنامه \
    تصویب قطعنامه \"حاکمیت دائمی ملت فلسطین\" در سازمان ملل

مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اکثریت آرا، قطعنامه "حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین" بر اراضی اشغالی از جمله قدس را تصویب کرد.

به گزارش رادیودری، این قطعنامه با 153 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 17 رأی ممتنع به تصویب رسید.

"ریاض المالکی" وزیر خارجه فلسطین پس از تصویب قطعنامه "حق حاکمیت دائمی ملت فلسطین" بر سرزمین های اشغالی فلسطین از جمله قدس تصریح کرد، رأی مثبت به این قطعنامه بر حق ملت فلسطین بر منابع طبیعی سرزمینش از جمله خاک، منابع انرژی و آب تأکید و حقوق دریایی ملت فلسطین و حق دریافت غرامت از رژیم اشغالگر صهیونیستی را به دلیل بهره برداری از منابع طبیعی ملت فلسطین مورد توجه قرار می‌دهد.

"المالکی" رای مثبت مجمع عمومی سازمان ملل به قطعنامه مذکور را به معنای تایید بین المللی حقوق قطعی و مسلم ملت فلسطین و رد حملات شهرک نشینان تروریست به خاک فلسطین و صاحبان آن توصیف کرد و  افزود، جامعه بین الملل باید به اجرای قطعنامه‌های بین المللی پایبند بوده و آزادی استفاده ملت فلسطین از خاک و منابع خود را تضمین کند.

وزیر خارجه فلسطین همچنین از جامعه بین الملل خواست جلوی هرگونه سوء استفاده و اقدامات غارتگرایانه رژیم صهیونیستی را بگیرد.

کلیدواژه