سرطان 30, 1400 18:10 Asia/Kabul
  • ادعای ترکیه در خصوص برقراری صلح در عراق، سوریه، لیبی و افغانستان
    ادعای ترکیه در خصوص برقراری صلح در عراق، سوریه، لیبی و افغانستان

وزیر کشور ترکیه در اظهارات مداخله جویانه مدعی شد ، برقراری صلح در عراق، سوریه، لیبی و افغانستان مسئولیت آنکارا است .

به گزارش رادیو دری، « سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه روز چهارشنبه ادعا کرد ، از طریق زمینی به عراق و سوریه خواهیم رفت.

«سلیمان سویلو» در ادامه اظهاراتش همچنین درباره کشور لیبی افزود: «با هم به برادرانمان در لیبی درود خواهیم فرستاد».

این اظهارات وزیر کشور ترکیه در حالیست که دخالت های نظامی این کشور در کشورهای عراق ، سوریه ، افغانستان و لیبی با مخالفت های مقامات و مردم این کشور و همچنین جامعه جهانی روبرو شده است و این دخالت ها را نقض تمامیت ارضی و اشغالگری دانستند . 

کلیدواژه