میزان 19, 1400 15:34 Asia/Kabul
  • اعلام برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2021
    اعلام برندگان جایزه نوبل اقتصاد سال 2021

جایزه نوبل اقتصاد سال 2021 به سه اقتصاددان آمریکایی، کانادایی و هلندی مقیم آمریکا تعلق گرفت.

به گزارش رادیودری به نقل از یورونیوز، آکادمی سلطنتی علوم سوئد روز دوشنبه "دیوید کارد"، "جاشیوا انگریست" و "گیدو ایمبنس" سه اقتصاددان کانادایی، آمریکایی و هلندی مقیم آمریکا را به عنوان برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2021 معرفی کرد.

آکادمی سلطنتی علوم سوئد اعلام کرد که "دیوید کارد"،استاد دانشگاه برکلی آمریکا به دلیل تحقیقاتش در زمینه اقتصاد کار به عنوان یکی از برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال 2021 انتخاب شده است اما انتخاب "جاشیوا انگریست" عضو موسسه فناوری ماساچوست و "گیدو ایمبنس" استاد دانشگاه استنفورد آمریکا که به طور مشترک نیمی از جایزه را کسب کرده‌ اند، تحت تاثیر مشارکت روش شناختی آنها در تجزیه و تحلیل‌ روابط علی متغیرهای اقتصادی بوده است.

جایزه نوبل از سال 1901 به پاسداشت دستاوردهای فوق‌العاده محققان از سراسر جهان، در پنج زمینه فیزیک‏، شیمی، علوم‏ پزشکی‏ یا فیزیولوژی، ادبیات و برقراری صلح اهدا شده است.

برنده جایزه نوبل: اقتصاد آمریکا دچار رکود می شود

اعلام برندگان مشترک نوبل پزشکی ۲۰۲۱

کلیدواژه