جدی 23, 1400 11:40 Asia/Kabul
  •  لغو وضعیت فوق‌العاده در برخی مناطق قزاقستان

رئیس‌جمهوری قزاقستان وضعیت فوق‌العاده در سه استان این کشور را به طور کامل لغو کرد.

دفتر ریاست جمهوری قزاقستان اعلام کرد با تصمیم قاسم جومارت توکایف رئیس جمهور این کشور وضعیت فوق العاده  در سه استان قزاقستان شمالی، قزاقستان غربی و پاولودار  لغو شده است.

خبر دیگر اینکه فرودگاه بزرگترین شهر قزاقستان با برقراری آرامش نسبی بر این کشور فعالیت های خود را از سرگرفت.براساس این گزارش  فرودگاه شهر آلماتی در قزاقستان از امروز پنجشنبه با شش پرواز به مقصد نورسلطان پایتخت این کشور آغاز به کار کرد.

تظاهرات گسترده مردم قزاقستان در اعتراض به افزایش قیمت گاز خودرو دوم ژانویه سال جاری آغاز شد و خیلی زود به آشوب کشیده شد. با تشدید خشونت ها رئیس جمهور قزاقستان در برخی مناطق وضعیت فوق العاده اعلام کرد. 

با ورود نیروهای کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی به قزاقستان، آرامش نسبی در این کشور حکمفرما شده است.

وعده رئیس جمهوری قزاقستان برای اصلاحات سیاسی

کلیدواژه