اسد 22, 1401 16:38 Asia/Kabul

مدیر برنامه سلمان رشدی نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی گفت: درباره وضعیت رشدی خوب نیست و او احتمالا یک چشم خود را از دست می دهد.

کامران نجف زاده خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک آخرین خبرها را از حمله به سلمان رشدی و وضعیت جسمانی او گزارش کرده است.

سلمان رشدی نویسنده مرتد «آیات شیطانی» هدف حمله قرار گرفت

کلیدواژه