میزان 13, 1401 19:34 Asia/Kabul

ساکنان یک روستا در آمریکا قرن هاست با یک سبک، زندگی می کنند و در تلاشند تا خود را از تکنولوژی دور نگاه دارند.

کلیدواژه