میزان 30, 1396 11:28 Asia/Kabul
  • ترفند بریتانیا برای فروش سلاح به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس

روزنامه بریتانیایی "گاردین" در گزارشی نوشت، دولت بریتانیا به استفاده از ترفندهای نظامی برای فروش سلاح به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متهم شده است.

به نوشته این روزنامه چاپ لندن، اداره تجارت بین الملل بریتانیا برای افزایش میزان فروش تسلیحات به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان در حالی برنامه ریزی کرده است که گزارش های متعددی از نقض حقوق بشر از سوی این کشور در یمن منتشر شده است.

بر اساس این گزارش، اداره تجارت بین الملل بریتانیا با همکاری نظامیان این کشور امسال در مناطق مختلف جهان 10 نمایشگاه برای به نمایش گذاشتن تسلیحات بریتانیایی برپاکرده اند.

یکی از تسلیحاتی که از سوی اداره تجارت بین الملل بریتانیا با همکاری نظامیان این کشور به نمایش گذاشته شده است سیستم هدف گیری با نام "طوفان آتش" است که از سوی عربستان و متحدانش در حملات هوایی به  یمن مورد استفاده قرار می گیرد.

 

کلیدواژه