سرطان 14, 1397 08:13 Asia/Kabul
  • حمایت مرکل از تشدید قوانین پناهندگی در اروپا

صدر اعظم آلمان بقای اتحادیه اروپا را در حل مسئله پناهندگان از طریق تشدید قواعد پناهندگی دانست.

به نوشته روزنامه آلمانی تاگس سایتونگ، "آنگلا مرکل" صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه در پارلمان آلمان تاکید کرد باید نظم بیشتری در همه انواع مهاجرت به اروپا به وجود آید.

مرکل از توافق اخیر خود با حزب سوسیال مسیحی درباره مسئله پناهندگان و تشدید قواعد پناهندگی از جمله بازگرداندن آنان به دیگر کشورهای اروپایی دفاع کرده و گفت: نظم و قانون باید در پیش گرفته شود.

مرکل بر لزوم حمایت بهتر و قاطعانه از مرزهای خارجی اروپا تاکید کرد و  با اشاره به برنامه ریزی ها برای گسترش آژانس حمایت از مرزهای اروپایی وعده داد که آلمان سهم خود را در این باره به عهده خواهد گرفت.

صدراعظم المان همچنین بر لزوم انعقاد بسته پناهندگی جدید با آفریقا و مذاکره با  کشورهای این قاره تاکید کرد و گفت: مهاجرت مسئله ای جهانی است و پاسخ های جهانی می طلبد. 

کلیدواژه