سنبله 28, 1395 16:40 Asia/Kabul
  • بیانیه مجمع جهاني صلح اسلامي به مناسب روزجهاني صلح

بیانیه مجمع جهاني صلح اسلامي به مناسب روزجهاني صلح

به گزارش ایرنا؛ مجمع جهانی صلح اسلامی روز یکشنبه با صدور بیانیه ای به مناسب روزجهانی صلح افزود: روز جهانی صلح در حالی فرا می رسد که جنگ و خشونت در خاورمیانه شدت گرفته و اثرات و پیامدهای آن علاوه بر منطقه، نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار داده است.

در این بیانیه آمده است: گروه های تروریستی که با دخالت و حمایت برخی کشورهای منطقه و قدرت های فرامنطقه ای فعالیت می کنند و حملات تروریستی در کشورهای اروپایی و آفریقایی انجام می دهند، خشونت و ناامنی را در جهان گسترش داده اند. 

مجمع جهانی صلح اسلامی تصریح کرد: تمامی فعالیت ها و تلاش خود را بر اشاعه فرهنگ صلح و دوستی در همه کشورهای جهان و بین تمامی انسان ها فارغ از نژاد، رنگ، زبان، مذهب، قومیت و قدرت معطوف کرده است و از دولتمردان، سیاستمداران، سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی می خواهد تمامی تلاش خود را بر ریشه کن کردن خشونت و ناامنی در جهان به ویژه در منطقه خاورمیانه متمرکز کنند.

این مجمع جهانی تاکید کرد: همه مردم جهان باید ضد جنگ و خشونت و پیامدهای ناگوار آن متحد شوند تا با وفاق جهانی و تکیه بر توانمندی های تمامی کشورها و سازمان های حقوق بشری، صلح عادلانه، امنیت پایدار در سراسر جهان نهادینه شود.21 سپتامبر روز جهانی صلح نامگذاری شده است.

کلیدواژه