میزان 19, 1397 10:03 Asia/Kabul
  • درخواست سازمان گزارشگران بدون مرز برای تحقیق درباره خاشقچی

سازمان گزارشگران بدون مرز، تحقیقات مستقل بین المللی برای تعیین سرنوشت روزنامه‌ نگار منتقد رژیم سعودی را خواستار شد. 

به گزارش خبرگزاری فرانسه، سازمان گزارشگران بدون مرز روز چهارشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد، این سازمان خواهان آغاز فوری تحقیقات مستقل و بی طرفانه برای سرنوشت «جمال خاشقچی» روزنامه‌ نگار منتقد رژیم سعودی است و از ترکیه و عربستان می خواهد با یکدیگر در این باره همکاری و نتایج تحقیقات را برای همه اعلام کنند.

در بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است که روش های سنتی عربستان برای ساکت کردن صدای روزنامه نگاران منتقد، در پرونده ناپدید شدن خاشقچی زمینه هراس افکنی به بدترین نحو را فراهم می کند.

گزارشگران بدون مرز همچنین در بیانیه خود اعلام کرد که در مجموع 25 تا 30 روزنامه نگار حرفه ای و غیرحرفه ای در حال حاضر در عربستان تحت بازداشت هستند. 

"جمال خاشقچی" نویسنده و روزنامه نگار منتقد عربستانی دوم اکتبر (10 میزان) بعد از مراجعه به کنسولگری  عربستان در استانبول ترکیه ربوده شد و روز یکشنبه رسانه ها از پیدا شدن جسد وی در یکی از مناطق استانبول خبر دادند.

در حالی که عربستان مدعی است این روزنامه نگار از کنسولگری خارج و پس از آن ربوده شده است، دولت ترکیه اعلام کرد، براساس شواهد و اطلاعات موجود، خاشقچی از ساختمان کنسولگری خارج نشده است.

نام خاشقچی در فهرست افراد بازداشتی و تحت تعقیب رژیم سعودی قرار داشت.

کلیدواژه