سرطان 23, 1395 13:56 Asia/Kabul
  • فرکانس
    فرکانس

فرکانس های رادیو دری

 

 

پخش صدای رادیو دری از طریق ماهواره بدر5

 

 

Symbol rate[s.r] 

32000Msym/s

 

frequency

12302H

 

FEC

Auto

 

polarization

عمودی

 

 

modcod

MPEG-4/DVB-S2

 

 

زاویه پخش

c/3/4

 

 

ku-badr

 

فركانس های پخش رادیو دری

 

 

ساعت

 

موج متوسط

 

موج كوتاه

 

 

مناطق تحت پوشش

 

 

به وقت تهران

 

به وقت کابل

 

 

وقتUTC

 

M

 

KHZ

 

M

 

KHZ

 

05:50-18:50

 

06:50-18:50

 

  06:20-19:50

 

07:50-19:50

 

02:20-15:20

 

03:20-15:20

 

 

720

 

1098

 

 

 

غرب افغانستان

 

افغانستان و پاکستان

    09:20-11:50

12:50-16:20

   10:20-12:50

   13:50-17:20

 

 

   

   5:50-8:20

 9:20-12:50

 

 

 

25

25

12035

11930

       

        افغانستان

افغانستان

 

                       
 

 

فرکانس های جدید موج FM  رادیو دری در ولایتهای مختلف به شرح ذیل می باشد:

ولایت کابل و دیگر ولایات شامل لوگر، میدان وردک، پروان، پنجشیر و کاپیسا بر روی فرکانس شماره 89/8 روزانه به مدت سه ساعت از ساعت 9 تا 12 به وقت افغانستان

 

ولایت بلخ فرکانس شماره 91 به نام از ساعت 7.30 صبح تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت تخار 89/3 از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت قندوز فرکانس 90/1 از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

ولایت بدخشان فرکانس 89/3از ساعت 7.30 تا 7.30 شب به وقت افغانستان

 

 

 

 

تگ