برنامه های اخیر

 • اظهارات معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان

  اظهارات معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان

  قوس 10, 1401 18:39

  برنامه امروز انعکاس به اظهارات معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان در مورد حقوق زنان در افغانستان و دیدار سرکنسول ایران در جلال آباد با رئیس دانشگاه ننگرهار می پردازد.

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:54

  کافه صبح پنجشنبه 1401/09/10 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:51

  کافه صبح چهارشنبه 1401/09/09 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: فاطمه میرتقی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:48

  کافه صبح سه شنبه 1401/09/08 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: فاطمه میرتقی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:40

  کافه صبح دوشنبه 1401/09/07 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: حسن آسیایی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:32

  کافه صبح یکشنبه 1401/09/06 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  کافه صبح - عادت های رفتاری ما با مردم

  قوس 10, 1401 09:20

  کافه صبح شنبه 1401/09/05 موضوع : عادت های رفتاری ما با مردم. تهیه کننده : سیدمحمد عارف حسینی . گوینده : سیدنصیر مجاب. نویسنده و دستیار: سیدعلی عطایی. صدابردار: الهام باباخانی . گزارشگر: نیلوفر نوروزی . کارشناس : شرف الدین عظیمی

 • نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از عملکرد طالبان در برابر زنان در افغانستان

  نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از عملکرد طالبان در برابر زنان در افغانستان

  قوس 09, 1401 18:36

  برنامه امروز انعکاس به نگرانی گزارشگر سازمان ملل متحد از عملکرد طالبان در برابر زنان در افغانستان و گفت و گوی تلفنی روئسای جمهور تاجیکستان و فرانسه در مورد افغانستان می پردازد.

 • سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از بسیجیان

  سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از بسیجیان

  قوس 09, 1401 18:21

  برنامه امروز انعکاس به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار صدها نفر از بسیجیان و در گذشت اسدالله حبیب بیدل پژوه برجسته افغانستان می پردازد.