برنامه های اخیر

 • شکرستان

  شکرستان

  دلو 04, 1400 12:15

  شکرستان برنامه ای ترکیبی نمایشی است که هرجمعه به مدت 35 دقیقه از رادیو دری مهمان خانه های شما میگردد.این برنامه نگاهی طنز وشیرین به مسائل اجتماعی دارد.شکرستان را میتوانید جمعه ها در ساعت11:15 بشنوید. بازیگران نمایش:فرشته خالقی -محمدعلوی-مسعود مشرف -حکیم بینش -علی عطایی گویندگان:فاطمه صادقی--قاسم موحد نویسندگان:محمد علوی -علی عطایی-نصیر مجاب-حکیم بینش صدابردار:مرضیه آقایی تهیه کننده:منصوره افضلی موضوع این برنامه:رقابت

 • قرار بندگی

  قرار بندگی

  دلو 04, 1400 11:50

  قرار بندگی برنامه اذانگاهی در 30 دقیقه هر روز ظهر پخش می شود. تهیه کننده : مریم شاهین راد گوینده : زینب بیات صدابردار : طیبه نوری / مرضیه آقایی

 • شاپرک

  شاپرک

  دلو 04, 1400 09:25

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 8:25 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده : محمد علوی گوینده :پری موسوی یازیگران: مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه :کتاب ناراضی

 • انعکاس

  انعکاس

  دلو 03, 1400 18:40

  سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مداحان اهل بیت. سفر هیات طالبان به ناروی.

 • ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -3

  ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -3

  دلو 03, 1400 16:21

  برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:25 الی 8:50 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -2

  ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -2

  دلو 03, 1400 16:15

  برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:25 الی 8:50 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -1

  ضربان / بیماری ام اس یا مالتیپل سکلروزیس -1

  دلو 03, 1400 16:04

  برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:25 الی 8:50 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / امراض مادرزادی قلبی اطفال -2

  ضربان / امراض مادرزادی قلبی اطفال -2

  دلو 03, 1400 15:51

  برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:25 الی 8:50 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / امراض مادرزادی قلبی اطفال -1

  ضربان / امراض مادرزادی قلبی اطفال -1

  دلو 03, 1400 15:45

  برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 8:25 الی 8:50 صبح به مدت 25 دقیقه