برنامه های اخیر

 • ضربان / کرونادراطفال و انواع جهش های آن

  ثور 25, 1400 18:44

  ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:05 الی 9:30 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / کرونا ، سیربیماری و مراقبت ها

  ثور 25, 1400 18:37

  ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:05 الی 9:30 صبح به مدت 25 دقیقه

 • ضربان / روزه و امراض هاضمه یا گوارش

  ثور 25, 1400 18:30

  ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید. این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و با اجرای دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری می باشد. زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه از ساعت 9:05 الی 9:30 صبح به مدت 25 دقیقه

 • انعکاس

  ثور 25, 1400 12:05

  محکومیت حملات رژیم اشغالگر قدس علیه مردم فلسطین توسط دولت افغنستان. نگاهی به انفجار خونین در کابل.

 • شاپرک

  ثور 25, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:مسعود مشرف گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-نرگس بهرامی-مسعود مشرف صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه: شاهنامه کتاب شاعر پرآوازه،فردوسی،است.

 • کافه صبح

  ثور 25, 1400 08:10

  تهیه کننده :نصیر مجاب- دستیار تهیه: ارغوان حیدری- - گوینده:عارف حسینی-صدابردار: الهام باباخانی-زمان پخش 8:10 صبح به وقت افغانستان-موضوع برنامه این هفته: شناخت-کارشناس: محمد کاظم کاظمی- گزارش: شیما وفا

 • با ارگ

  ثور 24, 1400 14:30

  مسایل پیرامون حوادث تروریستی غم بار انفجار بمب در نزدیکی مدرسه دخترانه سیدالشهدا در کابل پایتخت افغانستان و ولایت لوگر، اظهارات مقامات افغان در مورد آن، مسایل امنیتی، معارف و ...

 • شکرستان

  ثور 24, 1400 12:15

  شکرستان برنامه ای ترکیبی نمایشی است که هرجمعه به مدت 35 دقیقه از رادیو دری مهمان خانه های شما میگردد.این برنامه نگاهی طنز وشیرین به مسائل اجتماعی دارد.شکرستان را میتوانید جمعه ها در ساعت12:15 بشنوید. بازیگران نمایش: فاطمه صادقی -محمدعلوی- نصیر مجاب -مسعود مشرف -علی عطایی-حکیم بینش گویندگان:فاطمه صادقی-قاسم موحد نویسندگان:حکیم بینش-محمد علوی -علی عطایی-نصیر مجاب صدابردار:مرضیه آقایی تهیه کننده:منصوره افضلی موضوع این برنامه:همسایه

 • شاپرک

  ثور 24, 1400 09:45

  شاپرک برنامه ای ترکیبی نمایشی است که برای کودکان تهیه و آماده میشود.این برنامه هرروز به مدت 15 دقیقه با یک موضوع مناسب کودکان در ساعت 9:45 صبح از رادیو دری پخش میگردد. نویسنده:پری موسوی گوینده:فاطمه صادقی بازیگران:فرشته خالقی-فاطمه صادقی-نرگس بهرامی صدابردار:سعید موسوی تهیه کننده:منصوره افضلی این برنامه:صبوری درس بزرگ روزه داری در ماه رمضان