مطبوعات

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 میزان 1398

  میزان 30, 1398 19:11

  "در برابر دموکراسی همه مسئولیم" ، "نقش کمیسیون های انتخاباتی در پیشگیری از جنجال" و "پارلمان و کمیسیون مستقل انتخابات باید موضوع را بررسی کنند"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 29 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 29 میزان 1398

  میزان 29, 1398 15:39

  "مبادا تاخیر به تزویر بیانجامد" ، " ایالات متحده و لزوم تغییر در رویکرد صلح" و " هدف آشکار کشتار مردم " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 میزان 1398

  میزان 28, 1398 13:58

  "حمله به نماز گزاران ، پیچیدگی جنگ و چالش مسلمانی " ، " چرا اعلام نتایج ابتدایی به تاخیر افتاد" و" تقدم شفافیت و عدالت بر سرعت " ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 27 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 27 میزان 1398

  میزان 27, 1398 15:38

  "درس های حادثه ی ننگرهار " ، " دور دوم احتمالی کی برگزار می شود" ، " مافیای غنی از تاراج بیت المال تا مصادره ی  انتخابات" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 میزان 1398

  میزان 24, 1398 16:24

  "تقلب کاران را به پنجه ی قانون بسپارید" ، "ضرورت تجدید نظر اساسی در روند صلح" و "اعلام نتایج ابتدایی، وقوع بحران یا مژده ی رستگاری"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 میزان 1398

  میزان 23, 1398 18:28

  "تقویم را جدی بگیرید، دور دوم را کی برگزارمی کنید" ، "کار کمیسیون انتخابات قابل ستایش است" و "هیاهوی پیش از وقت ممنون"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 میزان 1398

  میزان 22, 1398 10:07

  "مبنای کار کمیسیون باید قانون باشد " ، "برخورد پولیس و نشست اضطراری شب هنگام مجلس" و" راه های اعتبار دهی به انتخابات " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 میزان 1398

  میزان 21, 1398 18:09

  “خانه ی ملت را خراب نکنید”،“انتخابات شش میزان گذار از تقلبات گوسفندی به تقلبات الکترونیکی” و "زورگویی قانون گذاران" عناوین مهمترین مطالب نشر شده مطبوعات امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 میزان 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 میزان 1398

  میزان 20, 1398 14:45

  “به شک و تردید ها پاسخ دهید”،“هکرها از کجا و برای چه نازل شدند” و "لزوم پایبندی به تقویم انتخاباتی" عناوین مهمترین مطالب نشر شده مطبوعات امروز چاپ کابل است.