مطبوعات

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 31 ثور 1399

  ثور 31, 1399 12:06

  "چهره های تکراری و احتمال تکرار ناکامی" ، "اشتیاق طالبان به بی رحمی" و "توافق سیاسی، پایان یک بحران و نگرانی از آغاز بحرانی دیگر"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 ثور 1399

  ثور 30, 1399 18:13

  "چرا گروه طالبان از توافق سیاسی طالبان ناراضی است" ، "افزایش خشونت ها راه حل نیست" و "با اجماع ملی می توانیم نارسایی ها را علاج کنیم" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 28 ثور 1399

  ثور 28, 1399 08:29

  "تحقیقات فاجعه ی کابل به کجا رسید" ، " توافق سیاسی نباید جلو اصلاحات را بگیرد" و " خلیلزاد سفیر صلح یا سخنگوی تروریستان" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۷ ثور 1399

  ثور 27, 1399 12:01

  "طالبان بستر سازی خشونت را کنار بگذارند"،" پیرامون جنگ و صلح تجدید نظر نمایید" و "چگونه سست نهاد شده ایم" عناوین سرمقالات برخی روزنامه های چاپ امروز کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 24 ثور 1399

  ثور 24, 1399 17:48

  "روز سیاه و نا امیدی از رسیدن به صلح" ، " خطر رشد داعش را جدی بگیرید" پاکستان حامی تمامی گروه های تروریستی در افغانستان است" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 ثور 1399

  ثور 23, 1399 18:47

  "ضرورت فوری جنگ است یا صلح؟ " ، "غنی و عبدالله باید به گروگان گیری پایان دهند" و "مشکلات عدیده ی کنونی کار خستگی ناپذیر می خواهد"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 ثور 1399

  ثور 22, 1399 17:30

  "مدیریت مبارزه با کرونا هنوز نابسامان است" ، " حکومت نباید به سمت بی اعتنایی برود" و " رمضان ماه عدل و انصاف" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 ثور 1399

  ثور 21, 1399 18:30

  "مردم درخلا معلوماتی قرار دارند" ، "مردم مستحق شلیک نیستند" و "دولت افغانستان را در راستای پایان جنگ صادقانه یاری رسانید" مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 20 ثور 1399

  ثور 20, 1399 17:44

  "بیرون رفت از مشکلات کنونی تلاش همگانی می خواهد" و " نباید کمک ها ی جهان برای مبارزه با کوید 19 حیف و میل شود" ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.