مطبوعات

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 5 حوت 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 5 حوت 1398

  حوت 05, 1398 15:05

  "توقف جنگ باید دائمی باشد" ، "ما و برخورد استثنایی با کرونا" و" بی اعتنایی و انکار خطر گسترش کرونا" مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروزچاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 حوت 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 4 حوت 1398

  حوت 04, 1398 13:46

  " طرح کاهش خشونت ، هفته ی سرنوشت ساز" ،"توسل به زور و استفاده ی ابزاری از نیروهای امنیتی، هردو نامشروع است" ، اوضاع را بیشتر بحرانی نسازید"

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 3 حوت 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 3 حوت 1398

  حوت 03, 1398 16:25

  "بحران پیش آمده نباید دست کم گرفته شود" ، " روزنه ی امید گشوده شد" و " سناریوهای بعد از توافق طالبان و ایالات متحده" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 دلو 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 30 دلو 1398

  دلو 30, 1398 10:35

  "بی بند و باری های سیاسی، آیا انتخابات به  خیر ما تمام شد" ، "منافع علیای کشور را در نظر بگیرید" و "انتظار مهاجران افغان در پاکستان از اشتراک کنندگان نشست چهل سالگی میزبانی پاکستان"، مهمترین عناوین سرمقاله های روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 29 دلو 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 29 دلو 1398

  دلو 29, 1398 10:31

  " نه حکومت موازی راه حل است ، نه نادیده گرفتن مطالبات مشروع نامزدان" ، " پرهیز از بحران مسوولیت همه است" و" کاهش خشونت ها باید منجر به آتش بس دایمی و آغاز گفتگوهای بین الافغانی گردد " ، مهمترین عناوین سرمقاله های روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 28دلو 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 28دلو 1398

  دلو 28, 1398 10:53

  "هفته ی امتحان آزمایشی طرح کاهش خشونت" ، "حوزه ی جمهوری باید طرح و موقف واحد داشته باشد" و "بی نظمی در کار کمیسیون های انتخاباتی" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۷ دلو ۱۳۹۸

  بررسی مطبوعات چاپ کابل ۲۷ دلو ۱۳۹۸

  دلو 27, 1398 09:07

  "صلح با طالبان باید مشروط باشد" ، " آیا جنگ در کشور پایان می یابد" و "افغانستان و تاریخ جنگ؛از ورود تا خروج نیروهای شوروی " ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 دلو 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 دلو 1398

  دلو 23, 1398 14:15

  "تداوم جنایت با صلح همخوانی ندارد" ، "نتایج نهایی انتخابات باید شفاف و بااعتبار باشد" و "سانسور راه حل نیست" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

 • بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 دلو 1398

  بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 دلو 1398

  دلو 22, 1398 18:58

  "آیا ما از متحد شدن ناتوانیم" و "حس مشترک، مقدمه ای بر همپذیری ملی"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.