برنامه انعکاس به مدت 30 دقیقه هر روز در ساعت6:55 عصر (به وقت افغانستان) بصورت زنده پخش می شود. این برنامه به انعکاس رویدادهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی مربوط به افغانستان و تحلیل این رویدادها می پردازد. تهیه کننده: بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: رحمت الله سروری

 

سرطان 22, 1395 16:03 Asia/kabul