ایران سرزمین فرصتها برنامه 15 دقیقه ای است که در روزهای جمعه ساعت 10:10 از رادیو دری پخش می شود این برنامه در مورد پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه و جهان می پردازد. نویسنده : گروه پژوهشهای کاربردی ، گوینده : سرکار خانم زهرا بهرامی ، تهیه کننده : امید صفایی نیا

عقرب 11, 1399 13:48 Asia/kabul