ایستگاه جمعه برنامه اجتماعی و فرهنگی است که جمعه ها ساعت 8:45 از رادیو دری پحش می شود دراین برنامه سعی می شود ضمن انتخاب یک موضوع مستقل اجتماعی و فرهنگی با استفاده ازصحبتهای کارشناسی ابعاد مختلف آنرا مورد بررسی قرار دهیم . در این برنامه آیتم هایی مانند ایستگاه سلام ، ایستگاه معرفت ، ایستگاه ترانه ، ایستگاه خنده ، ایستگاه شکم و ایستگاه سلامت گنجانده شده نویسنده: آقای سید حکیم بینش، گویندگان : سرکارخانم حسینیان وجناب آقای قاسم موحد؛ صدابردار: سرکارخانم طیبه نوری و تهیه کننده: امید صفایی نیا

عقرب 11, 1399 13:11 Asia/kabul