برنامه با ارگ به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 08:02 صبح (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به دولت افغانستان می پردازد. تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی، گوینده: زهرا بهرامی

ثور 10, 1397 17:23 Asia/kabul