این برنامه به اتمام رسیده است. حسن همجواری به مناسبانت بین ایران و کشورهای همسایه بخصوص افغانستان پرداخته می شود ؛ نویسنده : گروه پژوهشهای کاربردی ؛ گوینده : خانم زهرا بهرامی ، صدابردار : سعید موسوی ، تهیه کننده : امید صفایی نیا

عقرب 11, 1399 13:44 Asia/kabul