داستانهای تمثیلی نمایش 15 دقیقه ای هستند که هر روز ساعت 3 عصر پخش می شود. نویسنده:محمد علوی تاریخ  بازیگران:فاطمه صادقی-علی عطایی-مسعود مشرف-حکیم بینش

تهیه کننده:طیبه صفری دستیار: نرگس بهرامی 

سرطان 22, 1395 17:54 Asia/kabul