داستانهای تمثیلی نمایش 15 دقیقه ای هستند که هر روز ساعت 16:25عصر پخش می شود. نویسندگان:طیبه صفری-محمد علوی - مسعود مشرف بازیگران:فاطمه صادقی--مسعود مشرف-حکیم بینش-محدثه احمدی-فرشته خالقی-محمد علوی

تهیه کننده:طیبه صفری

سرطان 22, 1395 17:54 Asia/kabul