روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 5 الی 5:55 عصر به وقت افغانستان طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی . مدت برنامه 55 دقیقه . تهیه کننده: سیدخان آقاموحد . گویندگان : پری موسوی – حمید محمدی. دستیار تهیه : حمیدرضا محمدی. نویسنده : پری موسوی . کارشناس وروان شناس : سمیرامحمدی .

ثور 02, 1397 15:28 Asia/kabul