روی موج جوانی، برنامه شادو عصرانه رادیودری. از شنبه تا پنجشنبه ازساعت 17 الی 17:55

طرح موضوعات روز، وآگاهی دهی برای جوانان، و.....بخشهای روزانه جوان پسند. همراه با ترانه و موسیقی .

مدت برنامه 55 دقیقه

تهیه کننده: سید خان آقاموحد .    گویندگان : خانم ارغوان حیدری

دستیار تهیه : نرگس بهرامی .    نویسنده : سید حکیم بینش

کارشناس و روان شناس: سمیرا محمدی-شیما وفا 

 

 

ثور 02, 1397 15:28 Asia/kabul