برنامه خانوادگی رادیو دری ساعت 10 تا 10:50 صبح به وقت افغانستان_ (تهیه کننده : وحیده حسینیان ) ( گویندگان: زینب بیات و علی عطایی ) ( نویسنده :علی عطایی) ( صدابردار: مریم برزگری) (گزارشگر: نیلوفر نوروزی) (کارشناسان: خانم سپهری مشاور خانواده و خانم فرشته خالقی، آشپزی )

جوزا 01, 1399 12:17 Asia/kabul