شاهنامه برنامه ای در 15 دقیقه در ساعت  7:30 صبح روز یکشنبه با موضوع معرفی شاهنامه پخش می شود. تهیه کننده : هانیه بذرافشان گوینده : فاطمه صادقی  صدابردار : سید سعید موسوی/این برنامه به اتمام رسیده است.

عقرب 11, 1399 14:18 Asia/kabul