برنامه ضربان، برنامه ای صحی و بهداشتی است که با استفاده از تجربیات کارشناسان حوزه بهداشت و سلامت و استادان دانشگاه، سعی دارد مهمترین و شایع ترین مشکلات صحی و بهداشتی جامعه افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ضمن آشنا نمودن شنوندگان با بیماری های مختلف شایع در افغانستان ، راهکار علمی جهت وقایه و پیشگیری از بیماریها ارائه نماید.

این برنامه به تهیه کنندگی دکتر محمد نبی احمدی و دکتر رحمت الله سروری و با اجرای دکتر رحمت الله سروری می باشد.

زمان پخش این برنامه شنبه تا پنج شنبه  از ساعت 9:20 الی 9:45 صبح

به مدت 25 دقیقه تقدیم شنوندگان عزیز رادیو دری می گردد.

 

ثور 13, 1397 12:46 Asia/kabul