قرار بندگی برنامه اذانگاهی در 30 دقیقه هر روز ظهر پخش می شود.   تهیه کننده : مریم شاهین راد    گوینده : زینب بیات    صدابردار : طیبه نوری / مرضیه آقایی

عقرب 10, 1399 15:12 Asia/kabul