برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 3 ظهر(به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی افغانستان می پردازد. تهیه کننده: سید سلطانعلی حسینی  گوینده: لیلا اسلام زاده

سرطان 22, 1395 17:24 Asia/kabul