برنامه مجله اقتصادی به مدت 30 دقیقه روز جمعه در ساعت 01:30 ظهر (به وقت افغانستان) پخش می شود. این برنامه به بررسی رویدادهای اقتصادی افغانستان می پردازد. تهیه کنندگان: سید سلطانعلی حسینی و بصیر احمد حسین زاده ، گوینده: لیلا اسلام زاده

سرطان 22, 1395 17:24 Asia/kabul